Holland Aviation BV, gevestigd aan Danielsweg 40, 4451HW Heinkenszand, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contact gegevens

wwwhollandaviation.com
Daniëlsweg 40
4451 HW Heinkenszand,
+31113613467

C.Giltay is de functionaris Gegevensbescherming van Holland Aviation BV. Hij is te bereiken via Calvin.Giltay@hollandaviation.com

Persoonsgegevens

Holland Aviation BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons vertrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u  er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hollandaviation.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Holland Aviation BV verwerkt uw persoons gegevens voor de volgende doeleinden:

 • De afhandeling van uw betaling
 • Verzenden van Nieuwsbrief en/of reclame folder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Holland Aviation BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn , zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting aangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Holland Aviation BV neemt niet op basis van geautomatiseerde  verwerking besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Holland Aviation BV  bewaart uw persoonsgegevens  niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens.

 • Personalia: uiterlijk 5 jaar na de laatste levering of aanvraag. Reden om Product wijzigingen, en/of verbeteringen alsmede het informeren over o.a. nieuwe producten, te kunnen communiceren.
 • Adres gegevens: uiterlijk 5 jaar na laatste levering of aanvraag. Reden om Product wijzigingen, en/of verbeteringen alsmede het informeren over o.a. nieuwe producten, te kunnen communiceren
 • Telefoonnummer: uiterlijk 5 jaar na laatste levering of aanvraag Reden om Product wijzigingen, en/of verbeteringen alsmede het informeren over o.a. nieuwe producten, te kunnen communiceren
 • Email adres: uiterlijk 5 jaar na laatste levering of aanvraag Reden om Product wijzigingen, en/of verbeteringen alsmede het informeren over o.a. nieuwe producten, te kunnen communiceren

Delen van persoonsgegevens met derden

Holland Aviation BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Holland Aviation BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekst bestand dat bij eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking  van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen  ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u hert recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens  door Holland Aviation BV en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hollandaviation.com . Om der zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage  door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs  met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ machine readable zone , de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoort nummer  en burgerservice nummer  BSN zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk maar binnen 4 weken na uw verzoek. Holland Aviation BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens . Dit kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Holland Aviation BV neemt de bescherming van uw gegevens  serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies , onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klanten service of via info@hollandaviation.com